Telefón+421 908 082 703
+421 903 502 022

Napíšte nám | adriasun@adriasun.sk

Späť

AdriaSun - Dovolenka v Chorvátsku > MAGAZÍN > Rady, tipy, články > Dopravné predpisy, pokuty

Dopravné predpisy a pokuty v Chorvátsku

Pri cestách motorovými vozidlami je bezpodmienečne nutné mať platný vodičský preukaz, technický preukaz a doklad o poistení vozidla (zelená karta), ktorú na trase zo Slovenska do Chorvátska vyžadujú policajné orgány všetkých štátov, ktorými na ceste do Chorvátska prechádzate.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky informuje, že v Chorvátskej republike vstúpil 17. júna 2008 do platnosti nový Zákon o bezpečnosti cestnej premávky.

Podrobne o dopravných prepisoch v Chorvátsku

Oproti predchádzajúcemu zákonu obsahuje niekoľko zásadných zmien:
Prvou zmenou je povolenie 0,5 promile alkoholu v krvi vodiča za predpokladu, že sa nedopustí žiadneho iného dopravného priestupku.
Pre vodičov vozidiel kategórie C1, C1 + E, C, C + E, D, D + E, H, inštruktorov autoškôl, pre vodičov z povolania, taxikárov, vodičov záchrannej služby a pre vodičov od 18 do 24 rokov platí však i naďalej nulová tolerancia prítomnosti alkoholu v krvi vodiča.
Ak sa vodič dopustí akéhokoľvek dopravného priestupku a v krvi mu bude zistené do 0,50 promile alkoholu, zaplatí pokutu 700 HRK.
Ak sa bude prítomnosť alkoholu v krvi vodiča pohybovať v rozmedzí 0,5-1,0 promile, zaplatí 1.000-2.000 HRK.
Za 1,0-1,5 promile je stanovená pokuta 2.000-5.000 HRK.
Pokiaľ prítomnosť alkoholu v krvi vodiča presiahne 1,5 promile, vodič zaplatí pokutu vo výške 5.000-15.000 HRK, alebo bude odsúdený na výkon trestu odňatia slobody v dĺžke trvania až 60 dní.

Pokuty za rýchlosť

Ďalšou zmenou je výrazné zvýšenie pokút za prekročenie rýchlosti nad povolený limit.
Za prekročenie rýchlosti v obci do 10 km/h zaplatí vodič rovnako ako predtým 300 HRK.
V prípade prekročenia o 10-20 km/h zaplatí pokutu 500 HRK.
V prípade prekročenia o 20-30 km/h zaplatí pokutu 1.000 HRK.
V prípade prekročenia o 30-50 km/h zaplatí pokutu 2.000 HRK.
V prípade prekročenia o viac než 50 km/h zaplatí pokutu vo výške 5.000 až 15.000 HRK, alebo bude odsúdený na trest odňatia slobody v dĺžke trvania až 60 dní.
Pri jazde mimo obce, ak vodič prekročí rýchlosť o 10-30 km/h, zaplatí pokutu 500 HRK.
V prípade prekročenia o 30-50 km/h zaplatí pokutu 1.000 HRK.
V prípade prekročenia o viac než 50 km/h zaplatí pokutu 3.000 - 7.000 HRK.
Pokiaľ vodič nebude rešpektovať pokyny príslušníka polície môže mu byť udelená pokuta vo výške 3.000 - 7.000 HRK.
V súlade s novým zákonom je použitie tlmených svetiel u motorových vozidiel povinné iba v zimnom období (počas platnosti zimného času) s výnimkou motoriek a mopedov (povinnosť použitia svetiel po celý rok).